NEPRAVILNOSTI U INSTITUCIJAMA BiH: Privatna auta zaveli kao službena

10:11

BiH 0

Privatna vozila zaposlenih u institucijama na nivou BiH našla su svoja mesta na parkingu zakupljenom isključivo za službena auta, a sve mimo pravila i uz obrazloženje da ih koriste i za poslovne svrhe usled manjka onih službenih.

NEPRAVILNOSTI U INSTITUCIJAMA BiH: Privatna auta zaveli kao službena
Printscreen/Youtube/ Al Jazeera Balkans

Pravilnikom Saveta ministara o uslovima nabavke i načinu korišćenja službenih vozila u institucijama BiH je definisano da institucija može internim aktom da propisuje način i mesto parkiranja službenih vozila u sedištu institucije ili putem zakupa parkinga sa pravnim licima.

Služba je na osnovu javnog poziva u avgustu 2021. godine zaključila ugovor o zakupu parking-prostora vrijedan 97.812 maraka sa PDV-om, na period od 1. septembra 2021. do 1. septembra 2022. u podzemnoj garaži poslovnog objekta “Siti centar” na Marijinom dvoru u Sarajevu.

Služba se, kako piše u revizorskom izveštaju, obavezala da će parking isključivo koristiti za parkiranje službenih vozila po spisku koji je pre početka korišćenja zakupa dužna dostaviti zakupodavcu koji se, s druge strane, obavezao da će obezbediti 24 časa parking za vozila te voditi dnevne evidencije o korišćenju parkinga za svako vozilo. Uvidom u fakture zakupodavca revizori su uočili da su osim službenih vozila u značajnom broju parkirana privatna vozila zaposlenih u institucijama.

Pročitajte još:

Pročitajte još:

Pročitajte još:

Pročitajte još:

Pročitajte još:

Pročitajte još:

Prema usmenim obrazloženjima iz Službe odobreno je korišćenje parking-prostora za privatna vozila, jer institucije ne raspolažu dovoljnim brojem službenih vozila i zato koriste privatna vozila u službene svrhe. Dodali su da stoga služba nema argumente da uskrati korišćenje parkinga za privatna vozila.

"Iznesena argumentacija je neprihvatljiva, jer je Pravilnikom Savjeta ministara BiH o uslovima nabavke i načinu korišćenja službenih vozila u institucijama utvrđen broj vozila koja može imati svaka od njih. Aktom nije definisano pravo da institucije mogu povećavati raspoloživi u odnosu na odobreni broj vozila na način da stalno koriste privatna vozila u službene svrhe" naglašeno je u izveštaju.

Služba je, kako su podvukli i preporučili revizori, dužna da u skladu sa relevantnim propisima obezbedi parking-mesta isključivo za službena vozila, pri tome vodeći računa o namenskom i racionalnom upravljanju predmetnim troškovima sa aspekta lokacijske udaljenosti institucija i stvarnih potreba za stalnim zakupom parking-mesta.

Za potrebe institucija BiH, u zavisnosti od ranga, koriste se na stotine službenih vozila za čije održavanje na godišnjem nivou odlaze milioni maraka, a revizori svake godine na mnogim adresama prolaze dokaze da se ona ne koriste samo u poslovne svrhe, već i za privatne obaveze.

Komentari(0)

Loading