KOLIKO DRONOVA NADGLEDA BiH: Ovo su zakonska pravila za vlasnike dronova

11:28

BiH 0

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA) od septembra 2020. godine pa sve do novembra ove godine u evidenciju dronova upisala je 213 ovih letelica, čiji vlasnici su podneli zahtev za njihov upis, potvrđeno je za "Nezavisne novine" iz BHDCA.

KOLIKO DRONOVA NADGLEDA BiH: Ovo su zakonska pravila za vlasnike dronova
Printscreen/Youtube/ uni Tech

Naime, Pravilnikom o uslovima za izvođenje letačkih operacija dronovima propisano je da vlasnik, odnosno operator drona čija masa pre poletenja iznosi od 249 grama do 25 kg ima obavezu upisa drona u evidenciju BHDCA.

"Što se tiče procedure, ona podrazumeva da vlasnik ili operator drona podnese zahtev za upis drona u evidenciju i uz njega priloži odgovarajuću dokumentaciju, kao i overenu izjavu o vlasništvu drona", navode iz BHDCA.

Dodaju da, kada je reč o posebnim dozvolama, postoje određeni izuzeci.

Pročitajte još:

Pročitajte još:

Pročitajte još:

Pročitajte još:

Pročitajte još:

Pročitajte još:

"BHDCA izdaje posebna odobrenja za izvođenje letačkih operacija dronom u slučajevima da operator drona namerava da odstupa od bilo kog ograničenja propisanog Pravilnikom. Operator drona je odgovoran za bezbedno letenje drona. Izvođenje operacija, osim sa navedenim pravilnikom i tehničkom dokumentacijom drona, mora biti usklađeno i sa drugim propisima koji se odnose na bezbednost, privatnost, zaštitu podataka, materijalnu odgovornost i zaštitu životne sredine", navode iz BHDCA.

Kako dodaju, ukoliko se operacije dronom obavljaju u zoni aerodroma, potrebna je, osim odobrenja BHDCA, i saglasnost nadležne jedinice kontrole vazdušnog saobraćaja.

Naime, nadzor nad primenom ovog pravilnika kao i samom upotrebom dronova vrše inspektori Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH.

"Svako nepridržavanje uslova i svako kršenje zabrana propisanih Pravilnikom povlači odgovornost vlasnika i obavezu Direkcije da postupi u skladu sa Zakonom o civilnom vazduhoplovstvu BiH, zakonima kojim se uređuje funkcionisanje organa uprave Bosne i Hercegovine, te Pravilnikom o nadzoru u civilnom vazduhoplovstvu, i preduzme mere za nepridržavanje i kršenje zabrana", navode iz BHDCA.

Prema njihovim rečima, ukoliko službeno lice utvrdi da je vlasnik drona ugrozio bezbednost i na bilo koji drugi način prekršio propisane uslove, može da suspenduje, povuče ili ukine odobrenje, potvrdu i bilo koji drugi dokument koji je izdat od strane BHDCA", navode oni, dodajući da do sada nije izrečena nijedna mera za vlasnike dronova.

"Ovim putem pozivamo sve vlasnike dronova u BiH koji još nisu podneli zahtev za upis drona u evidenciju da to učine. Takođe, potrebno je i poštivanje ostalih propisanih uslova i zahteva kako ne bi dolazilo do narušavanja, pre svega, bezbednosti letenja ili prouzrokovanja materijalne štete", ističu iz BHDCA.

Komentari(0)

Loading