DEO VLASTI I OPOZICIJE NE PREZA OD USTAVNOG NASILJA KADA IMAJU ZAJEDNIČKI INTERES: Blažić tvrdi da je Đukanović nelegalno dao mamdat za sastav vlade

10:40

Crna Gora 0

Očigledno da kao i do sada partijski interesi dela vladajuće, ali i opozicione partitokratije kada imaju zajednički interes ne prezaju od ustavno pravnog nasilja, kaže dekan Fakulteta za državne i evropske studije.

DEO VLASTI I OPOZICIJE NE PREZA OD USTAVNOG NASILJA KADA IMAJU ZAJEDNIČKI INTERES: Blažić tvrdi da je Đukanović nelegalno dao mamdat za sastav vlade
Printscreen/Youtube

Dekan Fakulteta za državne i evropske studije Đorđije Blažić kaže da bi eventualno određivanje mandatara bez prethodno održanih izbora bilo flagrantno kršenje crnogorskog Ustava i osnov da se protiv predsednika Crne Gore Mila Đukanovića pokrene postupak pred Ustavnim sudom.

"U slučaju da Ustavni sud utvrdi povredu Ustava, što bi bilo ustavnopravno nesporno, Skupština bi mogla da razriješi predsjednika na osnovu člana 98 Ustava koji jasno uređuje uslove za prestanak mandata, odnosno razrješenje predsjednika. U istu pravnu situaciju povrede Ustava ulazi i Skupština ukoliko izabere takvu nelegalnu vladu na predlog nelegalnog mandatara," kazao je Blažić za „Dan“.

Urušavanje već urušenog ustavnopravnog sistema

Blažić ocenjuje da svetska pravna teorija već duže vremena dobija „nove doprinose“ od crnogorske političke i pravne misli kroz aktivnost crnogorskih autističnih partijskih oligarhija kojima su partijski interesi, pod plaštom borbe za demokratiju i fer izbore, postali alibi za temeljno i finalno urušavanje već urušenog ustavnopravnog poretaka Crne Gore i njenih nelegitimnih i nelegalnih kvaziinstitucija, izuzev predsednika kao jedine formalno pravno legitimne i legalne državne institucije. 

Pročitajte još:

Pročitajte još:

Pročitajte još:

Pročitajte još:

Pročitajte još:

Pročitajte još:

"I danas, zahvaljujući upravo akterima ovih trodecenijskih društvenih dešavanja ustavni poredak Crne Gore dobija nove obrise tako što Ustav, kao najviši formalno pravni akt države, koji je izvor za donošenje zakona drugih propisa kojima se uređuju društveni odnosi, više nije u materijalno pravnom smislu jedini akt ustavnog karaktera, već partijske oligarhije sada uz podršku dijela opozicionih partija sklapaju kvazipolitički sporazum konstituišući novi ustavni akt kao osnov izbora još jedne u nizu neustavnih vlada u crnogorskom državno-pravnom provizorijumu," kaže profesor Blažić.

Komentarišući mogućnost formiranja manjinske vlade nakon smene premijera, odnosno pada vlade Zdravka Krivokapića, Blažić je kazao da bi to bilo potpuno nelegalno.

"U konkretnoj pravnoj stvari, predlaganje mandatara za sastav vlade, Ustav jasno uređuje uslove i to ovlašćenje predsjednika da predlaže mandatara (član 103 stav 1) uz jasne uslove za predlaganje, koji moraju biti ispunjeni da bi koristio svoje ovlašćenje, tj. trenutak kada dobija ustavno ovlašćenje i rok u kome to ovlašćenje koristi a to su konstituisanje Skupštine i rok za predlaganje mandatara od trideset dana od dana konstituisanja Skupštine (član 103 stav 1 Ustva) – pojasnio je Blažić i ukazao da je preciziran i postupak u kome se predlaže mandatar (član 95 stav 1 tačka 5) nakon obavljenih razgovora sa predstavnicima političkih partija zastupljenih u Skupštini, iako partije nisu konstitutivni element Skupštine već poslanici, potom sa dvoje sudija Ustavnog suda i sa Zaštitnikom ljudskih prava.

Ovo su ustavnopravni okviri materijalno pravnog i procesno pravnog aspekta predlaganja mandatara za sastav i izbor legalne vlade Crne Gore i drugi uslovi ne postoje ni u Ustavu Crne Gore, niti bilo kom zakonu. U konkretnim okolnostima nije ispunjen nijedan materijalno pravni uslov za izbor nove vlade sa ovim premijerom. Nije bilo novih parlamentarnih izbora nakon 30. avgusta 2020. godine, samim tim nije moglo biti ni konstituisanja nove skupštine a rok od 30 dana za određivanje mandatara takođe nije mogao biti ispoštovan jer nije bilo konstituisanja nove skupštine – objasnio je Blažić.

Printscreen/Youtube
 

 

U sve je potrebno uključiti i psihijatre

"Ovo je samo nastavak poznatih partitokratskih aktivnosti iz 2016. godine i čuvenog Sporazuma o stvaranju uslova za slobodne i fer izbore, koji je umjesto Ustava bio pravni osnov za donošenje još čuvenijeg leks specijalis Zakona o implementaciji sporazuma o stvaranju uslova za fer i slobodne izbore iz 2016. godine kao nezabilježene gluposti u pravnoj istoriji. Gdje su granice politike i prava i dokle sežu granice ljudskog uma u crnogorskom socio-psihološkom ambijentu kreatora vlasti nije moguće utvrditi bez ozbiljnog uključivanja psihologa i psihijatara," smatra dekan FDES-a.

On kaže da sve ovo otvara mnoga pitanja, počev od toga da li vladaoci prava urušavanjem pravnog sistema mogu stvarati pravo, da li vladaoci neprava i kreatori decenijskog crnogorskog državnog i društvenog posrnuća mogu stvarati pravo te da li se na ovaj „dogovoran“ i neustavan način može stvarati pravo i pravna država i njene institucije.

Blažić kaže da je ideja o izboru nove vlade ustavnopravno moguća, ali samo pod uslovom da Skupština skrati sebi mandat u smislu člana 84 stav 2. i 4. Ustava, nakon čega predsjednik ima ovlašćenja da raspiše nove parlamentarne izbore (član 95 stav 1 tačka 4).

"U pravnoj teoriji je odavno poznato da je vladavina prava „metapravna“ ideja o valjanom pravnom poretku koji podrobnim i postojanim pravnim ograničenjima državne vlasti, odgovarajućim svojstvima zakona i pouzdanim institucionalnim jemstvima obezbjeđuje ljudsku sigurnost i slobodu. Elementi vladavine prava su materijalna (supstancijalna) ograničenja vlasti. U današnjem svijetu to se čini Ustavom, kao najvišim pravnim aktom (u Engleskoj ustavnim konvencijama), ali i međunarodno pravnim instrumentima," navodi Blažić.

Prema njegovoj oceni, Crna Gora je od proglašenja nezavisnosti sve dalje od pravno uređenog društva, a sve više postaje „feud državnih i partijskih oligarhija“.

"Nažalost, od ustavnog određenja Crne Gore kao nezavisne i suverene države, koja počiva na građanskom konceptu, demokratiji, ekološkoj brizi i državi socijalne pravde zasnovanoj na vladavini prava nije ostalo ništa osim pukih proklamovanih vrijednosti. Crna Gora sve više postaje negacija sopstvenog postojanja svodeći se na „zemlju“ kao geografski pojam i faktički feud državnih i partijskih oligarhija i njihovih tajkuna koji supstituišu njen državno pravni poredak, uništavaju njene formalno pravne institucije pretvarajući ih u ispostave razlitih partijskih konstituenata vlasti, interesnih grupa i pojedinaca bliskih vlasti – konstatuje Blažić.

Dodaje da se na tom fonu odvija, i ovog puta uz pomoć dela vladajućih i opozicionih partija, i trenutna situacija konstituisanja izvršene vlasti „dogovorne“ države, formiranjem neke nove vlade u pola mandata Skupštine u kojoj je veoma aktivno uključena gotovo većinska partitokratska interesna mašinerija kao navodni „vladaoci prava“ i „dušebrižnici“ državnog provizorijuma Crne Gore.

Izvor: region.alo

Komentari(0)

Loading