SAVEZ SRBA IZ CG PREDSTAVIO NOVU PLATFORMU: Cilj zaštitia integralnog srpskog nacionalnog bića u CG

12:27

Crna Gora 0

Region u današnjem izdanju vam ekskluzivno donosi PLATFORMU ZA ODRŽANjE KULTURNOISTORIJSKOG IDENTITETA MATIČNOG SRPSKOG DRŽAVOTVORNOG NARODA CRNE GORE, koju je usvojio izvršni odbor Saveza Srba iz Crne gore.

SAVEZ SRBA IZ CG PREDSTAVIO NOVU PLATFORMU: Cilj zaštitia integralnog srpskog nacionalnog bića u CG
Printscreen/Facebook

Polazeći od očiglednih, sada gotovo nepremostivih, teškoća u uređivanju sveukupnih unutrašnjih društvenih odnosa u Republici Crnoj Gori, proisteklih prevashodno na nepoštovanju autentičnog identitetskog nasleđa matičnog državotvornog naroda, u etničkom, nacionalnom, jezičkom, kulturnom i religijskom smislu, i ugroženosti onog dela tog naroda koji baštini upravo taj istorijski identitet, utemeljen na neupitnim i naučno verifikovanim činjenicama, kao deo integralnog srpskog nacionalnog bića, a radi njegove zaštite obezbeđivanja kontinuiteta njegove egzistencije, Savez će svoje delovanje usmeriti na:

1. CILjEVI AKTIVNOSTI

1.1. Ustavno-pravno definisanje srpskog naroda kao državotvornog naroda Crne Gore;

Pročitajte još:

"CRNOJ GORI FALI ČOJSTVO": SSCG podržao Mandića
Crna Gora

"CRNOJ GORI FALI ČOJSTVO": SSCG podržao Mandića

15:26

3 februar, 2023

Crna Gora

Savez Srba iz Crne Gore podržavo je kandidaturu gospodina Andrije Mandića za predsednika Crne Gore kako kažu jedinog narodnog predstavnika, koji je iskreno godinama pozivao na jedinstvo i izmirenje Crne Gore kao jedino mogućeg izlaza iz ćorbudžaka u koji je zapala.

JOANIKIJE: Krivokapićeva vlada kako je radila tako je i prošla
Crna Gora

JOANIKIJE: Krivokapićeva vlada kako je radila tako je i prošla

21:14

24 januar, 2023

Crna Gora

Mitropolit crnogorsko primorski Joanikije kazao je u emisiji Press plus sa Rajkom Raičević da do sada nije imao susrete sa predsednikom države Milom Đukanovićem. On je istakao da sveštenstvo i vernici Srpske pravoslavne crkve nisu privilegovani, a da je želja crkve da se država prema svima odnosi jednako. Smatra da postoji odvojenost crkve i države u Crnoj Gori, ali da je neophodna međusobna saradnja i komunikacija.

Pročitajte još:

"CRNOJ GORI FALI ČOJSTVO": SSCG podržao Mandića
Crna Gora

"CRNOJ GORI FALI ČOJSTVO": SSCG podržao Mandića

15:26

3 februar, 2023

Crna Gora

Savez Srba iz Crne Gore podržavo je kandidaturu gospodina Andrije Mandića za predsednika Crne Gore kako kažu jedinog narodnog predstavnika, koji je iskreno godinama pozivao na jedinstvo i izmirenje Crne Gore kao jedino mogućeg izlaza iz ćorbudžaka u koji je zapala.

JOANIKIJE: Krivokapićeva vlada kako je radila tako je i prošla
Crna Gora

JOANIKIJE: Krivokapićeva vlada kako je radila tako je i prošla

21:14

24 januar, 2023

Crna Gora

Mitropolit crnogorsko primorski Joanikije kazao je u emisiji Press plus sa Rajkom Raičević da do sada nije imao susrete sa predsednikom države Milom Đukanovićem. On je istakao da sveštenstvo i vernici Srpske pravoslavne crkve nisu privilegovani, a da je želja crkve da se država prema svima odnosi jednako. Smatra da postoji odvojenost crkve i države u Crnoj Gori, ali da je neophodna međusobna saradnja i komunikacija.

Pročitajte još:

"CRNOJ GORI FALI ČOJSTVO": SSCG podržao Mandića
Crna Gora

"CRNOJ GORI FALI ČOJSTVO": SSCG podržao Mandića

15:26

3 februar, 2023

Crna Gora

Savez Srba iz Crne Gore podržavo je kandidaturu gospodina Andrije Mandića za predsednika Crne Gore kako kažu jedinog narodnog predstavnika, koji je iskreno godinama pozivao na jedinstvo i izmirenje Crne Gore kao jedino mogućeg izlaza iz ćorbudžaka u koji je zapala.

JOANIKIJE: Krivokapićeva vlada kako je radila tako je i prošla
Crna Gora

JOANIKIJE: Krivokapićeva vlada kako je radila tako je i prošla

21:14

24 januar, 2023

Crna Gora

Mitropolit crnogorsko primorski Joanikije kazao je u emisiji Press plus sa Rajkom Raičević da do sada nije imao susrete sa predsednikom države Milom Đukanovićem. On je istakao da sveštenstvo i vernici Srpske pravoslavne crkve nisu privilegovani, a da je želja crkve da se država prema svima odnosi jednako. Smatra da postoji odvojenost crkve i države u Crnoj Gori, ali da je neophodna međusobna saradnja i komunikacija.

Pročitajte još:

"CRNOJ GORI FALI ČOJSTVO": SSCG podržao Mandića
Crna Gora

"CRNOJ GORI FALI ČOJSTVO": SSCG podržao Mandića

15:26

3 februar, 2023

Crna Gora

Savez Srba iz Crne Gore podržavo je kandidaturu gospodina Andrije Mandića za predsednika Crne Gore kako kažu jedinog narodnog predstavnika, koji je iskreno godinama pozivao na jedinstvo i izmirenje Crne Gore kao jedino mogućeg izlaza iz ćorbudžaka u koji je zapala.

JOANIKIJE: Krivokapićeva vlada kako je radila tako je i prošla
Crna Gora

JOANIKIJE: Krivokapićeva vlada kako je radila tako je i prošla

21:14

24 januar, 2023

Crna Gora

Mitropolit crnogorsko primorski Joanikije kazao je u emisiji Press plus sa Rajkom Raičević da do sada nije imao susrete sa predsednikom države Milom Đukanovićem. On je istakao da sveštenstvo i vernici Srpske pravoslavne crkve nisu privilegovani, a da je želja crkve da se država prema svima odnosi jednako. Smatra da postoji odvojenost crkve i države u Crnoj Gori, ali da je neophodna međusobna saradnja i komunikacija.

Pročitajte još:

"CRNOJ GORI FALI ČOJSTVO": SSCG podržao Mandića
Crna Gora

"CRNOJ GORI FALI ČOJSTVO": SSCG podržao Mandića

15:26

3 februar, 2023

Crna Gora

Savez Srba iz Crne Gore podržavo je kandidaturu gospodina Andrije Mandića za predsednika Crne Gore kako kažu jedinog narodnog predstavnika, koji je iskreno godinama pozivao na jedinstvo i izmirenje Crne Gore kao jedino mogućeg izlaza iz ćorbudžaka u koji je zapala.

JOANIKIJE: Krivokapićeva vlada kako je radila tako je i prošla
Crna Gora

JOANIKIJE: Krivokapićeva vlada kako je radila tako je i prošla

21:14

24 januar, 2023

Crna Gora

Mitropolit crnogorsko primorski Joanikije kazao je u emisiji Press plus sa Rajkom Raičević da do sada nije imao susrete sa predsednikom države Milom Đukanovićem. On je istakao da sveštenstvo i vernici Srpske pravoslavne crkve nisu privilegovani, a da je želja crkve da se država prema svima odnosi jednako. Smatra da postoji odvojenost crkve i države u Crnoj Gori, ali da je neophodna međusobna saradnja i komunikacija.

Pročitajte još:

"CRNOJ GORI FALI ČOJSTVO": SSCG podržao Mandića
Crna Gora

"CRNOJ GORI FALI ČOJSTVO": SSCG podržao Mandića

15:26

3 februar, 2023

Crna Gora

Savez Srba iz Crne Gore podržavo je kandidaturu gospodina Andrije Mandića za predsednika Crne Gore kako kažu jedinog narodnog predstavnika, koji je iskreno godinama pozivao na jedinstvo i izmirenje Crne Gore kao jedino mogućeg izlaza iz ćorbudžaka u koji je zapala.

JOANIKIJE: Krivokapićeva vlada kako je radila tako je i prošla
Crna Gora

JOANIKIJE: Krivokapićeva vlada kako je radila tako je i prošla

21:14

24 januar, 2023

Crna Gora

Mitropolit crnogorsko primorski Joanikije kazao je u emisiji Press plus sa Rajkom Raičević da do sada nije imao susrete sa predsednikom države Milom Đukanovićem. On je istakao da sveštenstvo i vernici Srpske pravoslavne crkve nisu privilegovani, a da je želja crkve da se država prema svima odnosi jednako. Smatra da postoji odvojenost crkve i države u Crnoj Gori, ali da je neophodna međusobna saradnja i komunikacija.

1.2. Ustavom RCG i SPC, osigurati status SPC, kanonski, organizaciono i terminološki;

1.3. Ustavno-pravno redefinisanje unutrašnjeg uređenja države;

Printscreen
 

2. SADRŽAJ AKTIVNOSTI

2.1. Podržati i/ili organizovati lokalna-regionalna udruženja kao tradicionalna srpska udruženja obezbediti njihovo predstavljanje u Matici srpskoj: 2.1.1. Maticu srpsku artikulisati kao centralnu nacionalnu instituciju;

2.2. Predložiti obilježavanje svih značajnih istorijskih datuma koji nas bitno artikulišu
kao integralne Srbe, posebno datume ujedinjenja sa nahijskom Crnom Gorom svakog istorijskog
regionalnog područja, ponaosob, uz jasno apostrofiranje nacionalne i konfesionalne
pripadnosti;

2.3. Obezbediti status službenosti srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, na celoj teritoriji države, a kroz organizovano insistiranje građana i pre zakonskih rešenja uključiv upis srpskog jezika u đačka svedočanstva;

Printscreen/Youtube
 

2.4. Kroz zajednice opština (ustavna kategorija), odmah prići svojevrsnom nacionalnom
samoorganizovanju, sa naglaskom na regionalni ekonomski a ne nacionalni interes;

2.5. Pripremiti i predložiti novi Zakon o regionalnom razvoju, poštujući upravo prethodno
definisane celine koje se poklapaju sa dominantnim nacionalnim opredeljenjem.

Printscreen/Youtube
 

3. TEHNOLOGIJA (NAČIN) DELOVANjA

3.1. Ostvariti neposredan kontakt sa svim lokalnim-regionalnim udruženjima, po svim navedenim aktivnostima, direktno ili preko bivšeg Vijeća narodnih skupština (nacionalni savjet ?) uz prethodni dogovor sa političkim predstavnicima našeg naroda; u sve usaglašene aktivnosti uključiti sve društvene aktere koji su saglasni po bilo kom
konkretnom projektu, posebno političke partije koje nisu otvoreno antisrpske;

3.2. Nastojati da svi predlozi koji budu zahtevali zakonsku verifikaciju idu u obliku peticija - u formi nacionalnog plebiscit

Printscreen/Youtube
 

3.3. Preko našeg Saveza omogućiti gostovanje najpoznatijih intelektualaca i kulturologa na tematske večeri u organizaciji pomenutih lokalnih udruženja;

3.4. Ličnim kontaktima našeg Saveza omogućiti bližu i neposrednu saradnju sa sličnim
udruženjima iz Srbije i Republike Srpske.

4. USTAVOTVORNA SKUPŠTINA SRPSKOG NARODA CRNE GORE

4.1. Ukoliko ovakav pristup ne da očekivani rezultat, ili već sada i sami procenjujemo da ove aktivnosti neće dati željeni rezultat, u tom slučaju prići organizaciji Ustavotvorne skupštine srpskog naroda Crne Gore, sa svim kosekvencama koje iz toga proističu.

 

Izvor: region.alo

Komentari(0)

Loading