KAKO SE ISPUNILO ZAVEŠTANJE SV SAVE OSVEĆENOG KADA JE U JERUSALIMSKU CRKVU UŠAO RASTKO NEMANJIĆ: Monasi ispričali neverovatnu priču

16:25

Ostale vesti 0

Мi Srbi imamo svog znamenitog hodočasnika - svetog Savu. On je dva puta išao u Svetu zemlju, 1229. i 1234. godine. Ova putovanja opisali su hilandarski monasi Domentijan i Teodosije.

KAKO SE ISPUNILO ZAVEŠTANJE SV SAVE OSVEĆENOG KADA JE U JERUSALIMSKU CRKVU UŠAO RASTKO NEMANJIĆ: Monasi ispričali neverovatnu priču
Printscreen/Youtube

Ići u Svetu zemlju kao turista znači od vreće blaga dobijene na dar uzeti samo novčić. Tamo se ide srcem i verom, kao što je i sveti Sava išao.

Sveti Sava iskoristio dugo čekanu priliku

Fidrih drugi Hoenštaufen, nemački kralj i rimski car, koji je živeo uglavnom na Siciliji, kao veliki neprijatelj papstva bio je isključen iz crkve, ali vodio je VI krstaški rat i 1229. godine uspeo je da na neobičan način, diplomatskim putem, od egipastkog sultana Al-Kamila dobije, na deset godina, nadzor nad Jerusalimom, vitlejemom i Nazaretom, najsvetijim hrišćanskim mestima, i pristup luci Akr. To je bila prilika koju je naš sveti Sava dugo čekao. Prethodno, hrišćanima tamo nije bilo puta, jer Svetom zemljom su vladali muslimani. U tih deset godina videli smo, sveti Sava je dva puta boravio u Svetoj zemlji.

"Poslije prestavljanja blagočestivog Stefana i prvoga kralja, sveti arhiepiskop vjenča kraljevstvom najstarijeg sina njegovog Radoslava u velikoj crkvi, u pomenutoj Žiči, utvrdivši ga molitvama i blagoslovom, predade mu da samodržavno upravlja otačaskim i srpskim skiptrom", piše monah Teodosije u "Žitiju svetog Save".

Srpski episkopi i kralj Radoslav molili su Svetoga da ostane kod njih, ali njegovo srce je gorelo čežnjom "da se pokloni spasnom životvornom svetom grobu Hrista Boga našega".

Kada nisu uspeli da ga zadrže, kralj Radoslav ga ispratio tovarom zlata i srebra.

Sveti Sava je, sa učenicima, isplovio najverovatnije iz Budve. Vreme ga je poslužilo i bez problema je stigao u drevnu luku akr, danas grad Ako na severu Izraela, a odatle u jerusalim. Odmah je otišao u crkvu Vaskresenja gde "prolivši mnoge suze, dotičući se očima i telom životvornoga groba Vladike svojega Hrista, i rukama ga grleći, s ljubavlju celiva".

Sveti sava kupio kuću u kojoj je bila tajna večera

Na prvom putovanju u Jerusalim, sveti Sava kupio je kuću Jovana Bogoslova. U ovoj kući je Soba tajne večere - odaja u kojoj je Gospod apostolima oprao noge, a zatim, na poslednjoj večeri, ustanovio Euharistiju Svetu tajnu pričešća. U ovoj kući Gospod se posle Vaskrsenja, javio apostolima... Ispod ove sobe, u istoj kući je i Davidov grob. Kuću je sveti Sava kupio od Saracena. Tu je sazidao crkvu svetog Jovana, odlažući povratak kući sve dok crkva nije bila završena. Crkva i kuća su, u potonjim krstaškim ratovima -porušeni.

Potom je, nedaleko, u sklopu iste bazilike (u stvari, ispravno je: "vasilike"), izašao na Golgotu, gde je takođe prolio suze. Sveti Sava Srpski imao je retki, ali za duhovni život veoma značajni dar od Boga - izlivanja obilja suza. Potom je obišao i ostala sveta mesta u velikoj vasiliki. Zatim je bio gost jerusalimskog patrijarha Atanasija Drugog. Sutradan su u crkvi Vaskresenja, služili službu Bogu. Sveti je od patrijarha dobio blagoslov da može svetu službu obaviti u Palestini, u oblasti koja je pod njegovom jurisdikcijom.

Čudo u crkvi Svetog Save Osvećenog

Narednih dana sveti Sava se poklonio u Vitlejemu, svetom Sionu, Svetinji nad svetinjama, Getsimaniji, na Gori Jeleonskoj, u Galileji, vitaniji, Postnici Gospodnjoj. Odmorivši nekoliko dana, nastavio je: spustio se na Jordan, u Vitavaru, gde je sveti Jovan Krstitelj krstio isusa Hrista, pa je prešao Jordan i otišao do crkve Svetog Jovana Krstitelja. U povratku, posetio je manastir Svetog Gerasima otišao i u manastir Svetog Save osvećenog, Mar Sab, u Judejskoj pustinji, jedan od najstarijih hrišćanskih manastira, koji je neprekidno živ.

Zaveštanje Save Osvećenog ostvareno na svetom Savi Srpskom

Kada je sveti Sava Srpski zakoračio u manastirsku crkvu, dogodilo se čudo - žezlo svetog Save osvećenog, koje je na jednom tronu stajalo do njegovog upokojenja 532. godine, dakle skoro 700 godina, iz čista mira je palo. To je zbunilo monahe koji su se zatekli u crkvi. Međutim, sledećeg jutra dogodilo se isto: kada je sveti Sava ušao u crkvu, žezlo je palo... Onda se neko setio amaneta svetog Save Osvećenog da njegovo žezlo - patericu ("pastirsku palicu") predaju arhijereju carskog roda i istog imena kada jednog dana dođe sa Zapada. Iguman je postavio nekoliko pitanja Svetome i video je da se zaveštanje (i proročanstvo) svetog Save Osvećenog ostvaruje na svetom Savi Srpskom.

Crkvu i kuću Svetog Jovana Bogoslova, sveti Sava daće kao metoh lavri Svetog Save Osvećenog, po kome je dobio monaško ime. Pored crkve Svetog Jovana, sagradio je i manastir Časnog krsta, i to na mestu gde je raslo drvo od koga je načinjen krst na kome je Gospod raspet. Sveti Sava osnovaće i srpsku monašku koloniju u manastiru Svetog Save Osvećenog (Mir Sab), i ovim manastirom Srbi će upravljati 130 godina. PolazećI na brod za povratak kući, sveti Sava kupiće u luci Akr crkvu Svetog Đorđa, i pokloniti i nju da bude metoh Savi Osvećenom.

Žezlo u Hilandaru

Odlazeći iz Mar Saba, sveti Sava je pono žezlo svog velikog imenjaka (po kome je, verovatno, dobio monaško ime) i ono se sada nalazi u hilandarskoj keliji Paterica, u administrativnom centru Svete Gore, kareji. Bratija ovog manastira dala mu je i dve ikone: "Mlekopitateljnicu", koja je sada u ikonostasu kapele isposnice svetog Save u Kareji, i danas najčuveniju srpsku ikonu, nekada domaću ikonu velikog pravoslavnog teologa i branitelja ikonopoštovanja svetog Jovana Damaskina, Trojeručicu, koja je dugo bila igumanija manastira Hilandara, a sada je na tronu pored igumanskog, u glavnoj manastirskoj crkvi.

Komentari(0)

Loading