U CARA TROJANA KOZJE UŠI: Kako su Srbi dokazali najoholijem i najsurovijem caru da se nikakva tajna ne može sakriti

09:28

Ostale vesti 0

Ako je ova legenda samo metafora koja znači; "Nikakva se tajna na svetu ne može sakriti", iz koje je proistekla čuvena poslovica koja je u narodu zastupljena i danas, onda, nameće se i ovo pitanje; Koja je ta Trojanova tajna koju su Srbi razotkrili?

U CARA TROJANA KOZJE UŠI: Kako su Srbi dokazali najoholijem i najsurovijem caru da se nikakva tajna ne može sakriti
Printscreen/Youtube

Otkud Srbi znaju kakve su uši bile u rimskog cara Trojana ( Trajana )?

U cara Trojana kozje uši -   je  narodna legenda o najsurovijem, najoholijem, najotuđenijem i najmoćnijem caru pod svodom nebeskim. O njegovoj nadmoći piše i Miloš S. Milojević, "Srbi (Daki) su narod koji nikada nikim nisu bili pobeđeni do Trojana".

Ova legenda prvi put je objavljena u Srbskim narodnim pripovetkama (1853) Vuka Stefanovića Karadžića.

Pročitajte još:

"OJ DRAGINJA MOJA MILA SELE...": Perošević ukrotio PRČEVITU DRAGINJU
Crna Gora

"OJ DRAGINJA MOJA MILA SELE...": Perošević ukrotio PRČEVITU DRAGINJU

12:54

5 avgust, 2022

Crna Gora

"Primi savjet od Srbalja braće, ne nose se grbovi na gaće" ili, "Srpska te je zadojila dojka U genima tvojim je trobojka Šta će tebi ljutnja i omraza Drži malo do svojeg obraza", Ovako glase neki od stihova upućenih ljutoj "komitkinji" Draginji Vuksanović, povodom potpisivanja Temeljnog ugovora između države Crne Gore i SPC, iz pera najpoznatijeg živog epskog pesnika, koji nas uči istoriji kroz sthove, uživajte...

Pročitajte još:

"OJ DRAGINJA MOJA MILA SELE...": Perošević ukrotio PRČEVITU DRAGINJU
Crna Gora

"OJ DRAGINJA MOJA MILA SELE...": Perošević ukrotio PRČEVITU DRAGINJU

12:54

5 avgust, 2022

Crna Gora

"Primi savjet od Srbalja braće, ne nose se grbovi na gaće" ili, "Srpska te je zadojila dojka U genima tvojim je trobojka Šta će tebi ljutnja i omraza Drži malo do svojeg obraza", Ovako glase neki od stihova upućenih ljutoj "komitkinji" Draginji Vuksanović, povodom potpisivanja Temeljnog ugovora između države Crne Gore i SPC, iz pera najpoznatijeg živog epskog pesnika, koji nas uči istoriji kroz sthove, uživajte...

Pročitajte još:

"OJ DRAGINJA MOJA MILA SELE...": Perošević ukrotio PRČEVITU DRAGINJU
Crna Gora

"OJ DRAGINJA MOJA MILA SELE...": Perošević ukrotio PRČEVITU DRAGINJU

12:54

5 avgust, 2022

Crna Gora

"Primi savjet od Srbalja braće, ne nose se grbovi na gaće" ili, "Srpska te je zadojila dojka U genima tvojim je trobojka Šta će tebi ljutnja i omraza Drži malo do svojeg obraza", Ovako glase neki od stihova upućenih ljutoj "komitkinji" Draginji Vuksanović, povodom potpisivanja Temeljnog ugovora između države Crne Gore i SPC, iz pera najpoznatijeg živog epskog pesnika, koji nas uči istoriji kroz sthove, uživajte...

Pročitajte još:

"OJ DRAGINJA MOJA MILA SELE...": Perošević ukrotio PRČEVITU DRAGINJU
Crna Gora

"OJ DRAGINJA MOJA MILA SELE...": Perošević ukrotio PRČEVITU DRAGINJU

12:54

5 avgust, 2022

Crna Gora

"Primi savjet od Srbalja braće, ne nose se grbovi na gaće" ili, "Srpska te je zadojila dojka U genima tvojim je trobojka Šta će tebi ljutnja i omraza Drži malo do svojeg obraza", Ovako glase neki od stihova upućenih ljutoj "komitkinji" Draginji Vuksanović, povodom potpisivanja Temeljnog ugovora između države Crne Gore i SPC, iz pera najpoznatijeg živog epskog pesnika, koji nas uči istoriji kroz sthove, uživajte...

Pročitajte još:

"OJ DRAGINJA MOJA MILA SELE...": Perošević ukrotio PRČEVITU DRAGINJU
Crna Gora

"OJ DRAGINJA MOJA MILA SELE...": Perošević ukrotio PRČEVITU DRAGINJU

12:54

5 avgust, 2022

Crna Gora

"Primi savjet od Srbalja braće, ne nose se grbovi na gaće" ili, "Srpska te je zadojila dojka U genima tvojim je trobojka Šta će tebi ljutnja i omraza Drži malo do svojeg obraza", Ovako glase neki od stihova upućenih ljutoj "komitkinji" Draginji Vuksanović, povodom potpisivanja Temeljnog ugovora između države Crne Gore i SPC, iz pera najpoznatijeg živog epskog pesnika, koji nas uči istoriji kroz sthove, uživajte...

Pročitajte još:

"OJ DRAGINJA MOJA MILA SELE...": Perošević ukrotio PRČEVITU DRAGINJU
Crna Gora

"OJ DRAGINJA MOJA MILA SELE...": Perošević ukrotio PRČEVITU DRAGINJU

12:54

5 avgust, 2022

Crna Gora

"Primi savjet od Srbalja braće, ne nose se grbovi na gaće" ili, "Srpska te je zadojila dojka U genima tvojim je trobojka Šta će tebi ljutnja i omraza Drži malo do svojeg obraza", Ovako glase neki od stihova upućenih ljutoj "komitkinji" Draginji Vuksanović, povodom potpisivanja Temeljnog ugovora između države Crne Gore i SPC, iz pera najpoznatijeg živog epskog pesnika, koji nas uči istoriji kroz sthove, uživajte...

O caru Trojanu postoje mnoge legende a jedna od njih je i legenda o nastanku ove poslovice koja glasi;
 " Bio je jedan car koji se zvao Trojan. U toga cara bile su uši kozje, pa je redom zvao berbere da ga briju; ali kako je koji išao, nije se natrag vraćao, jer kako bi ga koji obrijao, car Trojan bi ga zapitao šta je video na njemu, a berberin bi odgovorio da je video kozje uši; onda bi ga car Trojan odmah posekao.

Tako dođe red na jednog berberina, ali se ovaj učini bolestan, pa pošalje svoga momka. Kad ovaj iziđe pred cara, zapita ga car što nije majstor došao, a on odgovori da je bolestan. Onda car Trojan sede te ga momak obrije. Momak, brijući cara, opazi da su u njega kozje uši, ali kad ga Trojan zapita šta je u njega video, on odgovori da nije video ništa. Onda mu car da dvanaest dukata i reče mu da odsad uvek dolazi on da ga brije. Kad momak otide kući, zapita ga majstor kako je u cara, a on mu odgovori da je dobro i da mu je car kazao da ga svagda on brije i pokaže mu dvanaest dukata što je od cara dobio, ali mu ne kaže da je u cara video kozje uši.

Od to doba ovaj je momak jednako išao i Trojana brijao, i za svako brijanje dobijao po dvanaest dukata, i nije nikome kazivao da car ima kozje uši. Ali ga najposle stane mučiti i gristi gde ne sme nikome da kaže, te se počne gubiti i venuti.

Majstor to opazi, pa ga stane pitati šta mu je, a on mu na mnogo zapitkivanje najposle odgovori da ima nešto na srcu. ali ns sme nikome kazati, „a da mi je", veli „da kome god kažem, odmah bi mi odlaknulo." Onda mu majstor reče:

— Kaži meni, ja neću nikome kazati; ako li se bojiš meni kazati, a ti idi duhovniku, pa kaži njemu; ako li nećeš ni njemu, a ti iziđi u polje iza grada, pa iskopaj jamu te zakopaj glavu u nju, pa u tri puta zemlji kaži šta Znaš, pa onda opet jamu zatrpaj.

Momak izbere ovo treće: otide iza grada u polje, pa iskopa jamu, te u nju zavuče gdavu i u tri puta rekne:

— U cara Trojana kozje uši! — Pa onda zagrne zemlju, i tako se smiri i otide kući.

Kad posle toga prođe neko vreme, ali iz one jame nikla zova, i tri pruta narasla lepa i prava kao sveća. Čobančad, kad nađu zovu, odseku jedan prut i od njega načine sviralu, ali kad počnu svirati, svirala izdaje glas:

— U cara Trojana kozje uši!

To se odmah razglasi po svemu gradu, a najposle i car Trojan sam sobom čuje kako deca sviraju:

— U cara Trojana kozje uši!

Čuvši to, car Trojan odmah dozove onoga berberskog momka, pa ga zapita:

- More, šta si ti oglasio narodu za mene?

A on se siromah stane pravdati da nije nikome ništa kazao, ali da je video šta on ima. Onda car istrgne sablju da ga poseče, a on se prepadne, pa sve po redu iskaže kako se zemlji ispovedao pa kako je sad na onome mestu narasla zova, od koje svaka svirala izdaje onaki glas.

Onda car sedne s njim na kola, i pođe na ono mesto da vidi je li istina; kad tamo, ali još samo jedan prut nađu. Car Trojan zapovedi da se načini svirala od onoga pruta da vidi kako će svirati. Kad oni načine sviralu i počnu svirati, a svirka izdaje glas:

— U cara Trojana kozje uši!

Onda se car Trojan uveri da se na zemlji ne može ništa sakriti, pa onome berberinu oprosti život, i posle dopusti da svaki može dolaziti da ga brije."

Izvor: region.alo

Komentari(0)

Loading