ZVANIČNO: Srpska dobija još jedan grad

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnoj proceduri Zakon o gradu Laktaši, čime ova lokalna zajednica dobija status grada.

ZVANIČNO: Srpska dobija još jedan grad
Printscreen/Youtube

U vezi sa tim, po hitnoj proceduri usvojen je i Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je i Program rada parlamenta Srpske za ovu godinu.

U skladu sa ovim programom, u prvom kvartalu biće razmatrano osam akata u zakonodavnom dijelu i pet u tematskom, a u drugom kvartalu 36 zakonodavnih i 16 tematskih akata.

Pročitajte još:

ŠMIT DAO ROK: Imate 4 nedelje
BiH

ŠMIT DAO ROK: Imate 4 nedelje

20:30

10 avgust, 2022

BiH

Politički lideri BiH imaju još četiri sedmice do roka koji im je dao visoki predstavnik Kristijan Šmit da se dogovore o izmenama Izbornog zakona.

Pročitajte još:

ŠMIT DAO ROK: Imate 4 nedelje
BiH

ŠMIT DAO ROK: Imate 4 nedelje

20:30

10 avgust, 2022

BiH

Politički lideri BiH imaju još četiri sedmice do roka koji im je dao visoki predstavnik Kristijan Šmit da se dogovore o izmenama Izbornog zakona.

Pročitajte još:

ŠMIT DAO ROK: Imate 4 nedelje
BiH

ŠMIT DAO ROK: Imate 4 nedelje

20:30

10 avgust, 2022

BiH

Politički lideri BiH imaju još četiri sedmice do roka koji im je dao visoki predstavnik Kristijan Šmit da se dogovore o izmenama Izbornog zakona.

Pročitajte još:

ŠMIT DAO ROK: Imate 4 nedelje
BiH

ŠMIT DAO ROK: Imate 4 nedelje

20:30

10 avgust, 2022

BiH

Politički lideri BiH imaju još četiri sedmice do roka koji im je dao visoki predstavnik Kristijan Šmit da se dogovore o izmenama Izbornog zakona.

Pročitajte još:

ŠMIT DAO ROK: Imate 4 nedelje
BiH

ŠMIT DAO ROK: Imate 4 nedelje

20:30

10 avgust, 2022

BiH

Politički lideri BiH imaju još četiri sedmice do roka koji im je dao visoki predstavnik Kristijan Šmit da se dogovore o izmenama Izbornog zakona.

Pročitajte još:

ŠMIT DAO ROK: Imate 4 nedelje
BiH

ŠMIT DAO ROK: Imate 4 nedelje

20:30

10 avgust, 2022

BiH

Politički lideri BiH imaju još četiri sedmice do roka koji im je dao visoki predstavnik Kristijan Šmit da se dogovore o izmenama Izbornog zakona.

U trećem kvartalu biće razmatrano 11 akata u zakonodavnom dijelu i 12 u tematskom, a u četvrtom 12 zakonodavnih i šest tematskih akata.

Po hitnom postupku je usvojen i Zakon o izmjenama Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske s ciljem pomoći privrednim subjektima i građanima u novonastaloj situaciji prouzrokovanoj poremećajima na svjetskom tržištu.

Narodna skupština je po hitnom postupku usvojila i Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju koji se donosi radi zakonskog regulisanja obezbjeđivanja i finansiranja lijekova.

Po hitnoj proceduri usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske čime se stvara pravni osnov za utvrđivanje zastarjelosti prava na naplatu poreskog duga koji je postao izvršan prije stupanja na snagu Zakona o poreskom postupku 2012. godine, na način da se i na ovaj dug primjenjuju odredbe o zastarjelosti, kao i za dug nastao prema odredbama važećeg zakona.

Poslanici su po hitnom postupku usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske kojim se pojednostavljuje postupak podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na podsticaj.

Usvojen je i Zakon o kulturnim dobrima kojim se uređuju vrste ovih dobara, te djelatnost zaštite očuvanja i korišćenja materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara od opšteg interesa za Srpsku, a koja uživaju prethodnu zaštitu.

Poslanici su usvojili i Zakon o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, kojim se uređuju ove naknade koje se plaćaju pri izvršavanju platnih transakcija na osnovu platnih kartica u Srpskoj.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu radi utvrđivanja dodatnih standarda transparentnosti pružanja usluga platnog prometa.

Narodna skupština Srpske je usvojila i Nacrt zakona o geološkim istraživanjima, kojim se uređuju vrste, uslovi i način izvođenja istraživanja mineralnih i ostalih geoloških resursa, kao i Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti radi kontinuiranog unapređivanja i prilagođavanja zdravstvenog sistema savremenim dostignućima i novinama u oblasti zdravstva.

Usvojeni su i Nacrt zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Nacrt zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Nakon glasanja o apsolviranim tačkama dnevnog reda, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Denis Šulić zaključio je rad prvog dijela 21. redovne sjednice parlamenta i nastavak zakazao za utorak, 26. april u 12.00 časova.

Izvor: rtrs.tv

Tagovi:

Komentari(0)

Loading