Američka organizacija traži balkansku zemlju za prihvat izbeglica iz Avganistana, sve plaćaju: Prvi se javio NJIHOV predstavnik, šta će reći đetići?
Crna Gora

Američka organizacija traži balkansku zemlju za prihvat izbeglica iz Avganistana, sve plaćaju: Prvi se javio NJIHOV predstavnik, šta će reći đetići?

13:09

28 septembar, 2021

Crna Gora

Američka humanitarna organizacija “Mercury one” traži balkansku zemlju koja bi bila spremna da obezbedi privremenu zonu za dalje kretanje avganistanskih izbeglica ka zemlji u koju će biti preseljeni * Spremni da finansiraju vremenski ograničeni boravak izbeglica na lokaciji koju odredi Vlada